فرادید حساب

(آموزش حسابداری- انجام امور مالی و اداری)

فرادید حساب

(آموزش حسابداری- انجام امور مالی و اداری)

پیش پرداخت های هزینه که در گروه دارایی های جاری قرار می گیرند مخارجی هستند که معمولاً به منافعی به شکل خدمات تبدیل خواهند شد . این منافع با وجودی که دریافت نشده اند اما انتظار می رود ظرف یکسال یا چرخه عملیات (هرکدام طولانی تر باشد) دریافت شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۲:۳۲
مسعود ظهوری

موجودی های کالا دارایی هایی هستند که شرکت های بازرگانی آنها را برای فروش مجدد تحصیل می کنند و شرکتهای تولیدی نیز آن ها را برای فروش به مشتریان در جریان عادی عملیات ، تولید می نمایند. موجودی های کالا در بخش دارایی های جاری ترازنامه بعد از مطالبات ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گزارش می شوند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۲:۲۹
مسعود ظهوری

مطالبات کوتاه مدت ادعا نسبت به دریافت وجوه نقد است که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عملیات (هرکدام طولانی تر است) برآورده شود. مطالبات کوتاه مدت دو دسته هستند.

دسته اول مطالبات تجاری که در نتیجه فروش و یا ارائه خدمات به صورت نسیه ایجاد می شوند و حاکی از تعهد مشتریان به پرداخت با شرایطی مشخص می باشند. دسته دوم مطالبات غیر تجاری بوده و زمانی ایجاد می شود که یک شرکت به شکل کوتاه مدت وامی در اختیار دیگری قرار می دهد. معمولا پشتوانه مطالبات غیر تجاری موافقت نامه رسمی است که شرایط بازپرداخت را مشخص می سازد و آن را اصطلاحاً اسناد دریافتنی می نامند.

مطالبات کوتاه مدت به مقدار وجوه نقدی که انتظار می رود وصول گردد گزارش می شود. بنابراین رقم قابل گزارش تفاوت بین مبلغ ناخالص مطالبات و حساب های غیر قابل وصول پیش بینی شده ، تخفیفات و برگشتیها و ذخیره ها می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۲:۲۳
مسعود ظهوری

گروهی دیگر از دارایی ها که از نقد شوندگی بالایی برخوردار بوده و از این رو به عنوان طبقه بعدی در دارایی های جاری ارائه می شوند ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت هستند. سرمایه گذاری های جاری در زمان خرید براساس ماهیتشان به دو دسته سریع المعامله در بازار و سایر تقسیم می شوند. سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار باید در ترازنامه به یکی از دو روش ارزش بازار یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس شود. سایر سرمایه گذاری های جاری باید در ترازنامه به یکی از دو روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا خالص ارزش فروش منعکس شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۲:۱۶
مسعود ظهوری

دو مورد از موارد مهم مرتبط با افشای وجه نقد ، اضافه برداشت ها و مانده های جبرانی می باشند. در مواردی که اضافه برداشت ها مجاز باشد ، ممکن است یک شرکت ، چکی را صادر کند که صدور این چک باعث اضافه برداشت از حساب بانکی شرکت در تاریخ ترازنامه شود. چنانچه شرکت در همان بانک دارای حسابهای جاری دیگری باشد می تواند اضافه برداشت را با مانده آنها تهاتر دهد. همچنین مانده اضافه برداشت هایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می گیرد قابل تهاتر با وجوه نقد می باشد. هرگاه برای تسویه اضافه برداشت های بانکی مهلتی تعیین شده باشد در صورتی می توان آن ها را در محاسبه وجوه نقد منظور کرد که مهلت مزبور از یک روز کاری تجاوز نکند. در سایر موارد اضافه برداشت باید نظیر وام موقت ، به عنوان یک بدهی جاری طبقه بندی شود . شرکت نمی تواند اضافه برداشت را با مانده مثبت حساب جاری در بانک دیگر تهاتر دهد. مانده جبرانی مبلغی وجه نقد است که باید در دوره وام ، در قالب سپرده نزد بانک وام دهنده باقی بماند. این مبلغ از آنجا که استفاده از وجوه نقد را محدود می کند باید افشا شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۲:۱۲
مسعود ظهوری

بانک ها معمولا به طور ماهانه صورت فعالیت های انجام شده در حساب جاری مشتریان را در گزارشی به نام صورتحساب بانکی برای آن ها ارسال می دارند. سپرده گذاران باید در هر ماه ، در قالب بخشی از کنترل وجوه نقد به مغایرت گیری بین این صورتحساب با مانده وجوه نقدی که سوابق حسابداری آنها نشان می دهد، بپردازند. هدف صورت مغایرت بانک حصول اطمینان از این موضوع است که ثبتهای وجود در حساب وجوه نقد دفتر کل شرکت ، یا سوابق فعالیتهای دریافت و پرداخت نقدی شرکت که بانک مستقلاً نگهداری می کند مطابقت دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۱:۵۷
مسعود ظهوری

تنخواه

اغلب شرکتها بابت مخارج جزئی که در رابطه با آنها با استفاده از مجوز رسمی و رعایت رویه های پرداخت قابل توجیه نیست ، تنخواهی با مبلغی ثابت ایجاد می نمایند. حجم تنخواه تابعی از عوامل متعدد ، نظیر مجموع مخارج کوچک مورد انتظار یک دوره مثلا یک ماهه می باشد. در یک سیستم تنخواه ثابت ، فردی به عنوان متصدی تنخواه منصوب می شود. وی مسئول پرداخت مخارجی است که مستند به اسناد مثبته پیوست سند پرداخت می باشد. به طور ادواری ، بابت تجدید تنخواه ، چکی از محل حساب بانکی شرکت در وجه تنخواه صادر می گردد. در این اثنا ، مخارج انجام شده از محل تنخواه و تجدید مجدد آن در حسابها ثبت می شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۱:۳۹
مسعود ظهوری

وجوه نقد

وجوه نقد سیالترین دارایی ها و واسطه مبادلات است که از آن در خرید کالا و خدمات و تسویه تعهدات استفاده می شود. وجوه نقد از چنان مقبولیتی به عنوان واسطه مبادلات برخوردار است که تقریباً هیچ محدودیتی در استفاده از آن در مبادلات تجاری وجود ندارد. وجوه نقد شامل اسکناس و مسکوک ، چکهای شخصی ، سپرده های دیداری، چک پول ها ، حواله جات بانکی ، تنخواه و اغلب سپرده های پس انداز می باشد. پولی که به عنوان دارایی نگهداری می شود اما استفاده از آن به یک مورد خاص محدود شده است نباید به عنوان وجه نقد تلقی گردد. مانده مسدود شده حساب بانکی ، نباید جزء وجوه نقد تلقی بلکه باید در زمره سایر دارایی ها قرار بگیرد. چکها و اسناد وعده دار ، تمبرهای پستی ، و حسابهای پس انداز بلند مدت به عنوان وجه نقد قلمداد نمی شوند ، بلکه باید به ترتیب در قالب مطالبات ، ملزومات، و سرمایه گذاریها طبقه بندی شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۱:۳۳
مسعود ظهوری

دارایی های جاری وجوه نقد و داراییهای دیگری هستند که به طور معقول می توان انتظار داشت ظرف یکسال یا یک چرخه عملیات هرکدام طولانی تر است به وجه نقد تبدیل و یا مصرف شوند. چرخه عملیات ، مدت زمان بین تحصیل کالا و تبدیل آن به وجه نقد می باشد. هر دارایی که قصد استفاده از آن به غیر از عملیات جاری باشد، باید از دارایی های جاری خارج شود. مثلاً وجوه نقدی که به قصد بازپرداخت بدهی بلند مدت کنار گذاشته شده است (وجوه استهلاکی) نباید در قالب دارایی جاری طبقه بندی شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۲۱:۲۴
مسعود ظهوری

برای تهیه ترازنامه دو شکل مرسوم وجود دارد: شکل حساب (T) و شکل گزارشی. در ترازنامه ای که به شکل حساب ارائه می گردد ، داراییها در سمت راست و بدهی ها و حقوق مالکانه در سمت چپ ترازنامه فهرست می شوند.

نکته : در ترازنامه طبقه بندی اقلام دارایی و بدهی براساس درجه نقدینگی صورت می گیرد.

نکته: به مازاد داراییهای جاری بر بدهیهای جاری سرمایه در گردش اطلاق می شود.

 

دارایی ها

دارایی های جاری

وجوه نقد

سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافتی های بلند مدت

موجودی کالا

پیش پرداخت های هزینه

دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

داراییهای غیر جاری

داراییهای ثابت(اموال-ماشین آلات-تجهیزات)

داراییهای نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیهای جاری

اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی

هزینه های معوق (بدهی های معوق)

بدهیهای بلند مدت

ذخایر

حقوق صاحبان سرمایه

سرمایه پرداخت شده

سود انباشته

انباشته سایر اقلام سود و زیان مجمع

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۰ ، ۱۱:۵۳
مسعود ظهوری