فرادید حساب

(آموزش حسابداری- انجام امور مالی و اداری)

فرادید حساب

(آموزش حسابداری- انجام امور مالی و اداری)

صورتهای مالی ،محصول نهایی فرآیند حسابداری به شمار می روند. صورتهای مالی اساسی عبارتند از :
الف) ترازنامه (صورت وضعیت مالی)
ب)صورت سود و زیان
ج) صورت سود و زیان جامع
د) صورت جریان وجوه نقد
ترازنامه منبع اصلی اطلاعات برای ارزیابی نقدینگی و انعطاف پذیری مالی می باشد. نقدینگی به مدت زمانی که انتظار می رود سپری گردد تا یک دارایی به وجه نقد تبدیل و یا یک بدهی پرداخت گردد بستگی دارد. انعطاف پذیری مالی یعنی توانایی اقدام جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی به گونه ای که بتوان در قبال رویدادهای غیر منتظره واکنش نشان داد. به بیان دیگر ، قابلیت انطباق واحد تجاری با تغییرات در شرایط عملیاتی است. در واقع انعطاف پذیری مالی ، مقیاسی برای سنجش سازگاری یک شرکت می باشد.


ترازنامه اساساٌ مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی می باشد. اما در برخی از اقلام شاهد تعدیلاتی می باشیم .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۰ ، ۱۱:۵۳
مسعود ظهوری