فرادید حساب

(آموزش حسابداری- انجام امور مالی و اداری)

فرادید حساب

(آموزش حسابداری- انجام امور مالی و اداری)

من مسعود ظهوری کارشناس ارشد کامپیوتر و کارشناس حسابداری با سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و امور اداری در شرکت های ایران خودرو و اسکانیا در سطح استان اصفهان هستم. تلاش من و دوستان این است که با قراردادن آموزش های بروز در زمینه حسابداری قدمی هر چند کوچک در اعتلای آموزش دانشجویان حسابداری بردارم.